Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Δυνάμωσε την ψυχή σου – Του πατρός Ανδρέα Κονάνου

24 Αυγούστου 2015

Δυνάμωσε την ψυχή σου – Του πατρός Ανδρέα Κονάνου

Δυνάμωσε την ψυχή σου - Του πατρός Ανδρέα Κονάνου

 

Αξίζεις, επειδή είσαι πλάσμα του Θεού, δημιούργημά Του. Επ