Άγιον Όρος

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ. Ξενοφώντος

16 Νοεμβρίου 2015

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ. Ξενοφώντος

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος01

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος02

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος03

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος04

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος05

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος06

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος07

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος08

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος09

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος10

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος11

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος12

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος13

Eπίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου στην Ι.Μ.Ξενοφώντος14

Πηγή: amen.gr