Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο

14 Δεκεμβρίου 2015

Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο

Μικρά_κείμεναΟ Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο.

Ο άνθρωπος όμως πολλές φορές, βρίσκεται έξω από τον εαυτό του.

Όταν επιστρέψει σαν τον Άσωτο της Παραβολής στον εαυτό του («εις εαυτόν δε ελθών» Λουκ. ιε’ 20), τότε θα βρει το Θεό να τον περιμένει.

Ιερός Αυγουστίνος