Ρήματα ζωής

Δυστυχισμένε δούλε!

18 Ιανουαρίου 2016

Δυστυχισμένε δούλε!

20160118-1
Ο άπιστος είναι ο πιο δυστυχισμένος των ανθρώπων, γιατί …

Διαβάστε την συνέχεια: pemtousia.gr