Άγιον Όρος

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος (ΦΩΤΟ)

7 Μαΐου 2016

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος (ΦΩΤΟ)

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος01

Κατά τά ὑπό τοῦ τυπικοῦ ὁριζόμενα καί μοναχοπρεπῶς, ἐγένετο εἰς Καρυάς τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινησίμου, ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς θαυματουργοῦ καί περιπύστου εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστί».

Ἡ ἱερά λιτανεία ἐκινήσασα ἐκ τοῦ παλαιφάτου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου διῆλθεν: ἐκ τῶν Κονακίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἰβήρων, Παντοκράτορος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, τῶν Κελλίων Ραβδούχου, Ἀλυπίου, Προσκυνηταρίου Ἁγ. Παντελεήμονος Σκήτης Κουτλουμουσίου, Κονακίου Διονυσίου, Διονυσιάτικου Κελλίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κονακίου Σιμωνόπετρας, Κιόσκι Καρεῶν, Κονακίου Σταυρονικήτα, Σκήτης Σεραγίου, Κονακίων Ἁγ. Παύλου, Ζωγράφου, ἐκ τῶν Χιλανδαρινῶν Κελλίων Ἁγ. Δημητρίου, Ἁγ. Νικολάου, Κομήσεως Θεοτόκου, Ἁγ. Γεωργίου, Ἀρχαγγέλων, Πύργου τοῦ Πρώτου, Τυπικαρίου, Βατοπαιδινῶν Κελλίων Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Χαραλάμπους, ἐκ τῶν Κονακίων Ξηροποτάμου καί Ρωσσικοῦ, Διονυσιάτικου Κελλίου Γεν. Θεοτόκου, Ἰβηρητικοῦ Κελλίου Τιμ. Προδρόμου, Λαυριωτικοῦ Κελλίου Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀνελθούσα δέ τάς κλίμακος τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Μεγάρου εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἔνθα ἀνεγνώσθησαν αἱ κεκανονισμέναι εὐχαί καί κατέληξεν εἰς τόν ὅν ἐκίνησεν τόπον ἔνθα ἐγένετο ἡ ἀπόλυσις.

Τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας καί λιτανείας προέστη ὁ κληθείς πρός τοῦτο Θεοφ. Ἐπίσκ Σαλώνων κ. Ἀντώνιος περιστοιχούμενος ἐκ τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέρ. Παύλου Λαυριώτου, τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν, Ἑλλήνων, Σέρβων, Ρουμάνων, Ρώσσων, Γεωργιάνων καί πολλῶν ἄλλων συμμετεῖχεν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν τῆς Θεομήτορος.

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος02

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος03

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος04

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος05

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος06

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος07

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος08

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος09

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος10

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος11

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος12

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος13

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος14

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος15

Λιτανεία του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος16

 

 

Πηγή: romfea.gr