Ρήματα ζωής

Η μία δίπλα εις την άλλην

9 Αυγούστου 2016

Η μία δίπλα εις την άλλην

20160809-1

Σταθείτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κόσμοι, και όλα τα όντα! Κάτω όλαι αι καρδίαι, όλοι οι νόες, όλαι αι ζωαί, όλαι αι αθανασίαι, όλαι αι αιωνιότητες! Διότι, όλα αυτά άνευ του Χριστού είναι….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr