Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Δεν έχει τέρμα

14 Νοεμβρίου 2016

Δεν έχει τέρμα

20161114-2Ο Θεός δεν έχει περιγραφή και τέρμα, ούτε και οι ιδιότητες Του, είναι δυνατό να έχουν. Μπαίνοντας ο άνθρωπος, διά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μέσα στους ….

Διαβάστ ετην συνέχεια: pemptousia.gr