Με απλοχεριά

20170121-3

Αγάπα τους πτωχούς, διότι δι᾿ αυτών και εσύ θα βρεις το έλεος του Θεού για την σωτηρία σου. Πρόσφερε με απλοχεριά στους πτωχούς και …

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr