Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ιάπωνες ερευνητές παρουσιάζουν εκπομπές στη ζώνη των terahertz

14 Φεβρουαρίου 2017

Ιάπωνες ερευνητές παρουσιάζουν εκπομπές στη ζώνη των terahertz

Fiber optics background with lots of light spots

Fiber optics background with lots of light spots

Στον αστερισμό των terahertz μας ταξιδεύουν Ιάπωνες ερευνητές, οι οποίοι κατάφεραν να επιτύχουν ασύρματη ταχύτητα σύνδεσης στα 100 Gbps. 

Οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Hiroshima, την Panasonic και το Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο συνέδριο ΙΕΕΕ έδειξαν ένα σύστημα που μπορεί να προσφέρει συχνότητα σύνδεσης στα 300 GHz, στοιχείο που επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων με ασύρματο τρόπο σε ταχύτητες στο φάσμα των terahertz, δηλαδή στα 100 Gbps. Για τους σκοπούς της παρουσίασής τους, οι Ιάπωνες ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα κανάλι μεγάλου εύρους ζώνης, από τα 290 έως και τα 315 GHz, επιτυγχάνοντας τα 100 Gbps σε ταχύτητα.

Οι ερευνητές έδειξαν μία εξέλιξη στα δεδομένα που μπορεί να αποστείλει το κάθε κανάλι, ενώ το σύστημά τους μπορεί να βρει χρήση τόσο στο αστικό ευρυζωνικό δίκτυο όσο και στη δορυφορική επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρει το The Register, στη ζώνη του terahertz ανήκουν όλες οι επικοινωνίες που γίνονται στο φάσμα συχνοτήτων από τα 300 GHz έως και τα 3 THz. Τα όρια αυτά αναμένεται να αναθεωρηθούν το 2019, στο επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να ληφθούν υπόψη όλες οι εξελίξεις στο πεδίο της ασύρματης επικοινωνίας.

Πηγή:  pestaola.gr