Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Οι κινητές επικοινωνίες οδηγούν σε νέα βιομηχανική επανάσταση

29 Μαρτίου 2017

Οι κινητές επικοινωνίες οδηγούν σε νέα βιομηχανική επανάσταση

Με 4,2 τρισ. δολάρια θα μετέχουν στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2020και θα υποστηρίζουν 30,9 εκατ. θέσεις εργασίας

1BB057713A90F6DF22D3CDEA37F452FC

Η συμβολή των κινητών επικοινωνιών στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία όλο και μεγαλώνει σε όλον τον κόσμο. Το συνολικό οικοσύστημα των ψηφιακών επικοινωνιών πρωτοστατεί στον μετασχηματισμό της οικονομίας, συμπαρασύροντας ακόμα και τους πλέον παραδοσιακούς τομείς, προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Σύμφωνα με μελέτη του GSMA, ο τομέας των κινητών τεχνολογιών εισέφερε το 2016 το 4,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ που ισοδυναμεί με 3,3 τρισ. δολάρια. Οι αντίστοιχες επιδόσεις του κλάδου το 2015 ήταν συμμετοχή 4,2% στο ΑΕΠ, με τη συνδρομή $3,1 τρισ. στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών θα μετέχει με 4,2 τρισ. δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2020, υποστηρίζοντας 30,9 εκατ. θέσεις εργασίας. Το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου θα συνεχίσει να διευρύνεται καθώς το 2020 εκτιμάται ότι θα μετέχει με 4,2 τρισ. δολ. ή 4,9% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, με τη διεθνή οικονομία να απολαμβάνει τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από την ανάπτυξη που φέρνουν οι κινητές επικοινωνίες σε επίπεδο παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, ο κλάδος υποστήριζε το 2016 – άμεσα ή έμμεσα – 28,5 εκατ. θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στα 30,9 εκατ. το 2020. Από μόνος του ο τομέας θα συνεισφέρει περί τα $500 δισ. σε φορολογικά έσοδα το 2020 από 450 δισ. δολ. το 2016.

Σε αυτά δεν συνυπολογίζονται τα έσοδα των κρατικών προϋπολογισμών από τις δημοπρασίες φάσματος, τα οποία μόνο για το 2016 ανήλθαν σε σχεδόν 19 δισ. δολ. παγκοσμίως. Η ανάλυση του GSMA υπογραμμίζει, εξάλλου, τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κινητές επικοινωνίες στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Ιδίως σε στόχους, όπως η οικονομική ένταξη και ενσωμάτωση, η υγεία, η ισότητα των φύλων και οι υποδομές, η συμβολή των ψηφιακών επικοινωνιών είναι καθοριστική.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε 3,6 δισ. ανθρώπους και θα αυξηθεί περαιτέρω σε 4,7 δισ. άτομα το 2020 – ισοδυναμεί με το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού (έως το 2020).

Η ανάλυση του GSMA επισημαίνει ότι οι κινητές τεχνολογίες παρέχουν πρόσβαση σε εργαλεία και εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες συνδράμουν στην οικοδόμηση αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων κοινωνιών.

Πάντως, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες θα επηρεάζουν έως και το 45% του συνόλου των πωλήσεων του λιανεμπορίου το 2025.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να φέρουν σε καλύτερη επαφή τις κατά τόπους κυβερνήσεις με τους πολίτες μιας χώρας, επηρεάζοντας καθημερινές τους ασχολίες, από τα ψώνια και τις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι την ψυχαγωγία και τη σύνδεση με τους φίλους και την οικογένεια.

Πηγή: tovima.gr