Θεολογία και Ζωή

Στη Θεολογική Σχολή Χάλκης ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

27 Ιουνίου 2017

Στη Θεολογική Σχολή Χάλκης ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στην ιστορική Θεολογική Σχολή της Χάλκης βρέθηκε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το πρωί της Κυριακής 25 Ιουνίου, ενώ χοροστάτησε και στη Θεία Λειτουργία.
Αναλυτικότερα, όπως μας ενημερώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την πρωΐαντής Κυριακής, 25ης Ιουνίου, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος, εν τω Ναϋδίω της οποίας εχοροστάτησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων της Ελλάδος, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και όμιλος μελών της ΡΚαθολικής Κινήσεως των Φοκολάρι, πραγματοποιούντων την ετήσιον συνάντησίν των «Μαριάπολις».

Εν συνεχεία ο Πατριάρχης εξεναγήθη εις την εν τοις χώροις της Ι. Θεολογικής Σχολής διοργανουμένην υπό της Κοινότητος «Πελίτι» έκθεσιν παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, και είτα εν τη αιθούση τελετών ωμίλησε προς τα μέλη της ως άνω Κινήσεως τουρκιστί, αναφερθείς εις την 50ην επέτειον της πρώτης συναντήσεως του Πατριάρχου Αθηναγόρου μετά της ιδρυτρίας της Κινήσεώς των Chiara Lubich και της ενάρξεως της συνεργασίας μεταξύ αυτής και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σύντομον χαιρετισμόν απηύθυνεν ο Εξοχ. κ. Αναπληρωτής Υπουργός και ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Σαινατούδης, επικεφαλής της «Πελίτι».