Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Σύναψη Πρωτοκόλλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

4 Νοεμβρίου 2017

Σύναψη Πρωτοκόλλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχει ως βασικό σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους κληρικούς και τα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Έπειτα από τα Προγράμματα Επιμόρφωσης, που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, το Ι.Π.Ε. προχωρεί στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τους στόχους που έχουν τεθεί στο Καταστατικό Λειτουργίας του.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών: «Στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής, το Ίδρυμα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Το αντικείμενο της συνεργασίας αυτής σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα αφορά, εκτός από την ποιμαντική επιμόρφωση, στην αξιοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου ή άλλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχεδιάζει να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο, καθώς και των Πιστοποιημένων επιμορφωτικών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 29 του Ν. 4369/2016) που εκπονεί το Ι.Π.Ε.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συμβατότητα ανάμεσα στα προγράμματα της διά βίου μάθησης του Ιδρύματος και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου που υλοποιούνται με τη συμβατική ή την εξ’ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του Ι.Π.Ε., την παροχή σεμιναρίων στους φοιτητές του μεταπτυχιακού Προγράμματος από εξειδικευμένους συνεργάτες του Ιδρύματος, την ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο αντικείμενο των Θεολογικών Σπουδών.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο πλευρών υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, κ. Μιχαήλ Λεπτό».

 

Πηγή: vimaorthodoxias.gr