Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Εκδήλωση Τιμής για τους τρεις τελευταίους γυμνασιάρχες και τους καθηγητές/τριες του Γυμνασίου Λευκονοίκου που αφυπηρέτησαν μετά το 1998

6 Φεβρουαρίου 2018

Εκδήλωση Τιμής για τους τρεις τελευταίους γυμνασιάρχες και τους καθηγητές/τριες του Γυμνασίου Λευκονοίκου που αφυπηρέτησαν μετά το 1998

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα,29 Ιανουαρίου2018, στις 7μ.μ., στο Οίκημα του ΠροσφυγικούΣωματείου «Το Λευκόνοικο» στη Λάρνακα, ηΕκδήλωση Τιμής για τους τρεις τελευταίουςγυμνασιάρχες και τους καθηγητές καθηγήτριες τουΓυμνασίου Λευκονοίκου που αφυπηρέτησαν μετάτο 1998.

Ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση σε μιακατάμεστη αίθουσα στην οποία, μετά απόπνευματική ομιλία, ο Γέροντας Εφραίμ χάρισεστους συγγενείς των τριών γυμνασιαρχών καιστους καθηγητές/ριες μια μεγάλη ασημένιαεικόνα της Παναγίας Παραμυθίας.

Η εκδήλωση ήταν φορτισμένη συγκινησιακά, όλοιμεταφέρθηκαν νοερά στα χρόνια του ΓυμνασίουΛευκονοίκου, που ήταν ο φάρος όλης της γύρωπεριοχής, θυμήθηκαν τους αείμνηστουςγυμνασιάρχες και τους καθηγητές τους και ταόμορφα, γελαστά χρόνια που πέρασαν στοΛευκόνοικο.