Πρέπει να αναπαύουμε τους γονείς μας

Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός μιλά στην Βέροια σε οικογένειες πολυτέκνων για την αρμονία στην οικογένεια.

Απευθύνεται κυρίους στους εκατοντάδες νέους που παρακολούθησαν την ομιλία του, τους οποίους συμβούλεψε να μένουν κοντά στην εκκλησία για να έχουν στη ζωή τους πνευματικά αποτελέσματα και ανάπαυση.

 

Πηγή: briefingnews.gr