Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Παρασκευή κεραλοιφής

5 Μαρτίου 2018

Παρασκευή κεραλοιφής

Ενα μοναδικό ταξίδι γνώσης στην Ιστορία της Ιατροσοφίας των Αρχαίων Ελλήνων,που χάραξαν νέα πορεία στην Ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη. Συνταγές που χρησιμοποιούσαν οι αρχαἰοι Έλληνες γιατροί που και η σύγχρονη επιστήμη αποδέχεται ,αλλά και σύμβολα- κλειδιά ,που μας αποκαλύπτουν τα βαθύτερα μυστικά αυτής της γνώσης.παρουσιάζει ο Δημήτρης Καλλιμάνης.