Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Παρασκευή κεραλοιφής

5 Μαρτίου 2018

Ενα μοναδικό ταξίδι γνώσης στην Ιστορία της Ιατροσοφίας των Αρχαίων Ελλήνων,που χάραξαν νέα πορεία στην Ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη. Συνταγές που χρησιμοποιούσαν οι αρχαἰοι Έλληνες γιατροί που και η σύγχρονη επιστήμη αποδέχεται ,αλλά και σύμβολα- κλειδιά ,που μας αποκαλύπτουν τα βαθύτερα μυστικά αυτής της γνώσης.παρουσιάζει ο Δημήτρης Καλλιμάνης.