Γενικά Θέματα

Η Ρωσία και τα δάση της

30 Μαρτίου 2018

Η Ρωσία και τα δάση της

Το 1/4 της Ρωσίας είναι καλυμμένο με δάσος.