Ρήματα ζωής

Πεθαίνει ο άθλιος (Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως)

20 Νοεμβρίου 2018

20151120-1
Ο ανυπόμονος είναι δειλός, ανυπόφορος, αφόρητος, ευέξαπτος, φίλαυτος και ιδιοτελής. Για τη ψυχή του δεν έχει αποκτήσει κανένα αγαθό, γιατί αποφεύγει τον πόνο. Είναι απελπισμένος γιατί η ελπίδα ανήκει σ’ αυτούς που πονούν και εργάζονται και θλίβονται. Αυτός που δεν πονά, πού να ελπίσει; Ο ανυπόμονος πεθαίνει άθλιος.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός