Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ποιά ήταν η σωτηρία κάποιου ναυαγού ( 12.5.2014)

26 Ιανουαρίου 2019

Ποιά ήταν η σωτηρία κάποιου ναυαγού ( 12.5.2014)

1

Κάποτε κάποιου ναυτικού

εβούλιαξεν το πλοίον

τζιέ βρέθην στον ωκεανόν

μ’ έναν σανίν πλακουδκιανόν

να κολυμπά σε λλίον

2

Πάλευκεν με τα κύμματα

μόνος κάμποσες ώρες

άστραφτεν επουμπούριζεν

τζιέ τζιήνος επαούριζεν

Θεέ μου πόσες μπόρες.

3

Τζιέ βκάλλει τον η θάλασσα

σε έναν ξερονήσιν

που ήταν ακατοίκητον

τζιέ πλάσμαν δεν επρόκειτον

ποττέ να κατοικήσει.

4

Με σιήλια τράντα βάσανα

έφτιαξεν μιάν καλύβαν

να κρύβκεται που την σιονιάν

τζιέ την πολλήν την παγωνιάν

πόρκετουν που τον λίβαν.

5

Κάθε μέραν εγύριζεν

έξω για νάβρει χόρτα

να φα να πιεί λλίον νερόν

τζι’ έκλαιεν κάμποσον τζιερόν

την μαύρην του την σόρταν.

6

Έβκην ο μαύρος για νερόν

Τζιέ για κανέναν χόρτον

μέσ’ το βαθύν τ’ αρκάτζην του

είδεν το καλυβάτζιν του

να γίνεται πουρλόττον.

7

Έσιυψεν τζιέ μουγκάριζεν

που της καρκιάς τα βάθη

ήταν το μεγαλλύττερον

κακόν τζιέ το σιηρόττερον

που έμελλεν να πάθη.

8

Πάσ’ την απελπισίαν του

παίρνει των αμμαδκιών του

τρεις αντικρύζει ναυτικούς

απορημένους ξιστικούς.

τέλια πουπανωθκιόν του.

9

Λαλούν του είδαμεν φωδκιάν

μέσα στο ξερονήσιν

τζι’ είπαμεν θάσιει ναυαγόν

τζιέ θάλει κάποιον ναυτικόν

για να τον βοηθήσει.

10

Τζι’ είπαμεν τους σιήλια ευκαριστώ

εσάς τζιέ τον Θεόν μου

τζιήνον που νόμιζα κακόν

ήταν σωτήριον καλόν

δώρον που τον Χριστό μου.

ο Στέλιος που τες Αγγλισίδες (24432515)