Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

20 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τό Σκήνωμα τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας κυροῦ Παύλου θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν α) ἀπό 7:00 μ.μ. σήμερον Τρίτην 19/2 ἕως τήν 10:00 π.μ. τῆς Τετάρτης 20/2, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος – Ἁγ. Νεκταρίου Ἄνω Γλυφάδας καί β) ἀπό 11:00 π.μ. τῆς Τετάρτης 20/2 μέχρι τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τήν Πέμπτην 21/2 καί ὥραν 12:00 μεσ. εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.

Σήμερον Τρίτην 19/2 καί ἀπό 8:00 μ.μ. θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος – Ἁγ. Νεκταρίου Ἄνω Γλυφάδας.

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης 21/2 θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.

 

 

Πηγή: imglyfadas.gr