Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Η Κύπρος επικεφαλής έργου παράκτιων περιοχών για μείωση αποβλήτων

3 Μαρτίου 2019

Η Κύπρος επικεφαλής έργου παράκτιων περιοχών για μείωση αποβλήτων

Με στόχο τη μείωση παραγωγής αποβλήτων που παράγονται λόγω του εποχικού τουρισμού το Τμήμα Περιβάλλοντος «τρέχει» ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με ακόμη 13 φορείς από 8 νησιά και παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, το ευρωπαϊκό έργο Interreg Med “BlueIslands”.

 

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ για το πρόγραμμα, η Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος Αθηνά Παπαναστασίου αναφέρει ότι τι έργο «έρχεται να διαχειριστεί τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Μεσογείου».

Συγκεκριμένα, σημειώνει, «τους δομικούς περιορισμούς των θαλάσσια αποκλεισμένων περιοχών, όσον αφορά στους φυσικούς πόρους και τη διαχείριση αποβλήτων, την αποσπασματική γνώση για την εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή αποβλήτων και την έλλειψη στρατηγικών σχεδίων προώθησης βιώσιμου τουρισμού».

Ερωτηθείσα για τους συμμετέχοντες, λέει ότι εκτός από την Κύπρο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης Μάλτα, Κροατία, Σαρδηνία, Σικελία, Κρήτη, Ρόδος, Μύκονος και Μαγιόρκα, δύο οικονομικοί οργανισμοί, δύο ερευνητικά ινστιτούτα και ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης πόρων.

Σε ερώτηση για τη διάρκεια του έργου απαντάει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του 2016 και θα είναι διάρκειας τριών χρόνων.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη γίνει μετρήσεις, ληφθεί δείγματα από παραλίες και θαλάσσιες περιοχές στα οκτώ νησιά κατά τη διάρκεια της υψηλής και της χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα έχουν αξιολογηθεί σε έκθεση «η οποία αναδεικνύει και αναλύει το πρόβλημα της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων», αναφέρει. Προσθέτει ακόμη ότι έχει διαμορφωθεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει «σχέδια δράσης, κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές στοχεύοντας την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγή αποβλήτων».

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο παρόλο που σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά από όπου λήφθηκαν δείγματα έχει λιγότερο πρόβλημα στα θαλάσσια απορρίμματα εντούτοις η κατάσταση ως έχει «χρήζει καλύτερης διαχείρισης», σημειώνει η Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Το εργαλείο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναφέρεται στη σημασία που έχει για την Κύπρο η εισαγωγή «ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής».

Σύμφωνα με τα ευρήματα του εργαλείου το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προωθεί την αλλαγή στις συνήθειες των επισκεπτών στις παραλίες και παράκτιες περιοχές του νησιού, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης δια μέσου της παροχής των απαραίτητων μέσων και υποδομών για την ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων.

Προτείνεται όπως τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης για τουλάχιστον τις τρεις ροές αποβλήτων, γυαλί, μέταλλο και πλαστικό, στις περιοχές από όπου έγινε η συλλογή των δειγμάτων (περιοχή παραλίας Sunrise, περιοχή Φάρου και Τίμης στην Πάφο) στα σημεία που δεν υπάρχουν.

Κάδοι για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, αναφέρεται.

Το εργαλείο εισηγείται επίσης όπως προχωρήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες με ειδικό πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων για να συγκεντρώνονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας ξεχωριστά αυτές οι ποσότητες.

Προτείνεται ακόμα όπως τοποθετούνται τασάκια σε δημόσιους χώρους όπως οι παραλίες και έξω από εστιατόρια, μπαρ και δημόσια κτίρια.

Σε ερώτηση τι αναμένει το Τμήμα Περιβάλλοντος από το έργο η κ. Παπαναστασίου αναφέρει ότι «ευελπιστούμε ότι τα ποιοτικά αποτελέσματα που θα παραχθούν από το “Blueislands” θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τόσο τη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, όσο και την κατάλληλη διαχείριση των ροών τουρισμού σε σχέση με την πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ