Θαυμαστές διηγήσεις

Το χρυσό φλουρί

12 Απριλίου 2019

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας ξυλοκόπος με τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά, σε μια μα­κρινή πολιτεία. Δού­λευε σκληρά για να μη λείψει τίποτα στα παιδιά του. Έκοβε ξύλα και τα πωλούσε στην πόλη, ενώ η γυ­ναίκα του ήταν πλύστρα στο παλάτι.

Μια μέρα ο βασιλιάς πήρε τ’ άλογό του και βγήκε για κυνήγι. Ξαφνικά άκουσε κάποιον να κόβει ξύλα. Πήγε κοντά, μίλησε μαζί του και εκεί που ήταν έτοιμος να φύγει, έβγα­λε ένα μαντήλι να σκουπίσει τον ιδρώτα του. Τότε έπεσε από την τσέπη του ένα χρυσό φλουρί, δίχως αυτός να το κατα­λάβει.

– Βασιλιά μου!, του φώναξε ο ξυλοκό­πος και, τρέχοντας να τον προφτάσει, του έδωσε πίσω το φλουρί του.

Ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε απ’ την τιμιότητα του ξυλοκόπου. Τον ευχαρί­στησε και γύρισε στο παλάτι. Εκεί έδω­σε στους υπηρέτες τα ρούχα του να τα πλύνουν. Η πλύστρα του παλατιού αφού πήρε τα ρούχα, βρήκε στο πουκάμισο του βασιλιά το χρυσό φλουρί. Φώναξε έναν υπηρέτη και του είπε:

– Πάρε αυτό το φλουρί και δώσ’ το πίσω στον βασιλιά. Το είχε ξεχασμένο στο πουκάμισό του.

Όταν το φλουρί έφτασε και πάλι στα χέρια του βασιλιά, εκείνος απόρησε και θέλησε να μάθει ποια ήταν αυτή η γυ­ναίκα που είχε στη δούλεψή του. Διέταξε λοιπόν να την φέρουν μαζί με τον σύζυγό της μπροστά του. Εκεί με χαρά αναγνώρι­σε τον ξυλοκόπο!

Αμέσως ανακοίνωσε και στους δυο πως θα τους αντάμειβε για την τιμιότη­τά τους. Τον ξυλοκόπο τον έβαλε φύλα­κα στους θησαυρούς του και την γυναίκα του την έκανε οικονόμο του παλατιού του.

Έτσι οι δυο χωρικοί έζησαν μαζί με τα παιδιά τους μια όμορφη ζωή, χάρη στην τιμιότητά τους.

 

Σπύρος Μπουχούτσος, Α΄ Γυμν.

 

 

Πηγή: Νεανικό και Μαθητικό Περιοδικό «Ο Πυρσός» των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος», σελ. 11, τεύχος 95 (141), Ισθμός Κορίνθου,  Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018.