Συναξαριακές Μορφές

Κρητικό Αγιολόγιο

17 Σεπτεμβρίου 2019

Κρητικό Αγιολόγιο

headerPhoto_3

Ιανουάριος

5  Του οσίου πατρός ημών Γρηγορίου του εν Άκριτα (820)

11 Του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νικηφόρου του εκ Κριτσάς Μεραμβέλλου (1832)

22 Του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ του Ηγιασμένου (1511)

29 Του οσίου πατρός ημών Ιγνατίου του Σιναΐτου (17ος αι.)

 

Φεβρουάριος

3 Σύναξις Παναγίας Βρεφοτρόφου

4 Του οσίου πατρός ημών Νικολάου του Στουδίτου (868)

7 Του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου του Διβόλη (1866)

 

Μάρτιος

15 Του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Μανουήλ του εκ Σφακίων (1792)

17 Του αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Παύλου (8ος αι.)

20 Του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Μύρωνος (1793)

31 Του αγίου ενδόξου μάρτυρος Θεοφίλου και των συν αυτώ (4ος αι.)

 

Απρίλιος

3 Του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ του Υμνογράφου (833)

7 Του οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Βυζαντίου (1770)

 

Μάϊος

7 Της Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας (1826)

14 Του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Μάρκου (1643)

14 Του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου Ιεροσολύμων του Β’ (11ος αι.)

19 Του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Επισκόπου Κισάμου (1821)

 

Ιούνιος

9 Των αγίων ενδόξων Πέντε Κανονικών Παρθένων (11ος αι.)

14 Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου ιερομάρτυρος Επισκόπου Γορτύνης (3ος αι.)

23 Των αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων Επισκόπων και των συν αυτοίς (Γερασίμου Κρήτης, Νεοφύτου Κνωσού, Ιωακείμ Χερρονήσου, Γερασίμου Ρεθύμνης, Καλλινίκου Κυδωνίας, Ιεροθέου Λάμπης, Ζαχαρία Σητείας, Ιωακείμ Πέτρας, Μελχισεδέκ Κισάμου, Καλλινίκου Διοπόλεως) (1821- 1822)

25 Του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου της Νηβρύτου (16ος αι.)

28 Του οσίου πατρός ημών Σεργίου Νικητιάτη του μαγίστρου (9ος αι.)

 

Ιούλιος

Την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων: Σύναξις Πάντων των εν Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων

4 Του εν αγίοις πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτου (712 μ.Χ.)

5 Του οσίου πατρός ημών Αθανασίου του έν Άθω (10ος αι.)

10 Των οσίων πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου, των εν Κουδουμά (1905 και 1920)

12 Των οσίων πατέρων ημών Γερασίμου του Βυζαντίου και Ακακίου (18ος αι.)

14 Των αγίων ενδόξων τεσσάρων Νεομαρτύρων των εκ Μελισσουργείου Κισάμου (Εμμανουήλ, Ανεξίνης, Γεωργίου και Μαρίας) (1681 μ.Χ.)

14 Του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Πέτρου του Νέου (4ος αι.)

 

Αύγουστος

7 Του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ του Γεροντογιάννη (1874)

8 Του εν αγίοις πατρός ημών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης (360)

12 Των αγίων Δώδεκα (12) μαρτύρων Στρατιωτών (4ος αι.)

17 Των οσίων Ευτυχίου Γορτύνης, Ευτυχιανού και Κασσιανής (4ος αι.)

18 Του αγίου νεομάρτυρος Ματθαίου του εκ Γερακαρίου Αμαρίου (1697)

21 Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου του Πατελάρου (1654)

23 Του οσίου πατρός ημών Χαραλάμπους, Καλυβιανής (1788)

25 Του αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης (1ος αι.)

Την Κυριακή μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου, μνήμη των Νεομαρτύρων Μανουήλ και Ιωάννου

Την Κυριακή μετά την εορτή του Αποστόλου Τίτου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου

 

Σεπτέμβριος

1 Του οσίου πατρός ημών Νικολάου του Κουρταλιώτου (17ος αι.)

2 Του οσίου πατρός ημών Κοσμά του Ερημίτου (658)

4 Του οσίου πατρός ημών Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας του νέου ασκητού (1781)

15 Του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Σφακίων (1811)

18 Του εν αγίοις πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτύνης (7ος αι.)

20 Του οσίου πατρός ημών Κύρ-Ίωάννου του Ξένου (1027)

20 Του αγίου νέου οσιομάρτυρος Ιλαρίωνος (1804)

 

Οκτώβριος

7 Του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των συν αυτώ ενενήκοντα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων (1632)

8 Του εν αγίοις πατρός ημών Φιλίππου, Επισκόπου Γορτύνης (2ος αι.)

10 Του εν αγίοις πατρός ημών Πινυτού, Επισκόπου Κνωσού (2ος αι.)

13 Του εν αγίοις πατρός ημών Μελετίου του Πηγά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας (1601)

17 Του αγίου οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν Κρίσει (8ος αι.)

20 Του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του εν Κεφαλληνία (1579)

20 Του αγίου οσιομάρτυρος Ανδρονίκου (8ος αι.)

28 Των αγίων τεσσάρων νεομαρτύρων των εν Ρεθύμνη (Αγγελή, Γεωργίου, Μανουήλ και Νικολάου) (1824)

 

Νοέμβριος

22 Του εν αγίοις πατρός ημών Ανθίμου, Προέδρου Κρήτης του ομολογητού (15ος αι.)

26 Του οσίου πατρός ημών Νίκωνος του «Μετανοείτε» (10ος αι.)

27 Των οσίων πατέρων ημών Γρηγορίου του Σιναΐτου και Γερασίμου του μαθητού αυτού (μετά τον 10ο αι.)

27 Του οσίου πατρός ημών Αρσενίου του Αγιοφαραγγίτου (μετά τον 10ο αι.)

 

Δεκέμβριος

11 Του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου του Φωκά (966)

23 Των αγίων δέκα Μαρτύρων Γελασίου, Ευνικιανού, Ευπόρου, Θεοδούλου, Σατορνίνου, Ζωτικού, Πομπίου, Αγαθόποδος, Ευαρέστου και Βασιλείδου (250)

30 Του αγίου οσιομάρτυρος Γεδεών Καρακαληνού του εν Τυρνάβω (1818)

 

Πηγή: Ημερολόγιο 2012, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάμου & Σελίνου.