Άγ. Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο ΒελιμίροβιτςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς: Πως γίνεται ο Θεός να βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο;

30 Σεπτεμβρίου 2019

Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς: Πως γίνεται ο Θεός να βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο;

Jesus_knocking

Στον στρατιώτη Σβέτισλαβ Κ., που ρωτά πως γίνεται ο Θεός να βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο;

Ρώτησες κάποιον που βρίσκεται ό Θεός! Και έλαβες την απάντηση, ότι ο Θεός βρίσκεται μέσα σου. Και αναρωτιέσαι πως γίνεται αυτό; Έτσι, περίπου, σαν το φως στο δωμάτιο, ή σαν τη φωτιά στη σόμπα. Όταν αισθανθείς τον Θεό μέσα σου, θα αισθάνεσαι και θα ξέρεις ότι Αυτός βρίσκεται μέσα σου, αλλά δεν θα μπορείς εύκολα να το εξηγήσεις σε άλλον. Αλλά θα ψάχνεις εικόνες και ομοιότητες στη φύση, και θα πεις σε άλλον όπως και εγώ λέω σε σένα: «Ο Θεός είναι μέσα μου σαν το φως στο δωμάτιο, ή σαν φωτιά στη σόμπα, ή σαν αέρας στα πνευμόνια, ή σαν ζωή στο ζωντανό πλάσμα, ή σαν δύναμη και αγάπη και σκέψη μέσα στον άνθρωπο». Βέβαια, αυτές είναι μόνο οι εικόνες και παρομοιώσεις, και όλα αυτά δεν μπορούν να εκφράσουν εκείνο που ο άνθρωπος αισθάνεται, όταν κατοικήσει ο Θεός μέσα του με την πληρότητα Του.

Ο απόστολος του Θεού, ο πνευματικός μας πατέρας Παύλος, προσεύχεται για τους πιστούς «ίνα πληρωθήτε εις παν πλήρωμα του Θεού» (Εφ. 3,19). Ο Θεός ενεργεί από τα έσω του ανθρώπου με δυο τρόπους: βοηθώντας ή κυρι-εύοντας. Βοηθώντας ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο της μεσαίας ή αδύναμης πίστης, ο όποιος θυμάται τον Θεό που και που και μόνο μερικώς τηρεί τις εντολές Του. Ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, αφού και αυτός δεν εγκαταλείπει εντελώς τον Θεό.  Τον άνθρωπο όμως της μεγάλης πίστης, ο όποιος άνοιξε την πόρτα της ψυχής πλατιά για το Δημιουργό του κυριολεκτικά τον κυριεύει ο Θεός. Και γράφει: «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και άνοιξη την θύραν, και εισελεύσομαι προς αυτόν» (Απ. 3,20). Τέτοιος άνθρωπος δεν βασίζεται καθόλου στον εαυτό του αλλά για όλα βασίζεται μόνο στον Ύψιστο. Αισθάνεται την παρουσία και την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα του και έχει μεγάλη αγάπη για τον Κύριο του. Και σ’ εκείνον ο όποιος αγαπά τον Θεό υποσχέθηκε ο Χριστός, ότι ο Θεός θα κατοικίσει μέσα του. «Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσωμεν» (Ιωαν. 14,23). Με τίποτα δεν θα μπορέσεις αυτό να το κατανοήσεις, εάν ξεχάσεις ότι ο Θεός είναι πνεύμα, και μπορεί παντού να εισέλθει και όλα να τα διαπεράσει κατά τη δύναμη και τη βούλησή Του. Αυτός είναι υψηλά επάνω απ’ όλα τα δημιουργήματα, παρόμοια με τον ήλιο ο όποιος βρίσκεται ψηλά πάνω από τη γη όμως με το φως του μπορεί να μπει παντού όπου είναι ανοιχτά. Όπως λέει ο απόστολος: «Είς Θεός και πατήρ πάντων, ο επί πάντων, και διά πάντων, και εν πάσιν ήμιν» (Εφ. 4,6). Αυτό γράφει για τους άγιους και τους πιστούς.

Αλλά όταν κάποιος πετάξει τον Θεό και αρχίσει να σκέφτεται άσχημα και να μιλά εναντίον του Θεού, και ο Θεός τον εγκαταλείπει. Όπως εάν κάποιος έχτιζε τα παράθυρα στο δωμάτιο και εμπόδιζε το φως να μπει και να φωτίσει. Στον αυτόβουλο βασιλιά Σαούλ είπε ο προφήτης του Θεού Σαμουήλ: «Εξουδένωσας το ρήμα Κυρίου, και εξουδενώσει σε Κύριος του μη είναι βασιλέα επί τον Ισραήλ» (Α’ Βασ. 15,26) «Και πνεύμα Κυρίου απέστη από Σαούλ» (Α’ Βασ. 16,14). Όμως και όταν ο Θεός εγκαταλείπει τη ψυχή ενός επίμονου άνθρωπου, Αυτός επί μακράν δεν σταματά να ενεργεί πάνω του απ’ έξω, έτσι όπως ενεργεί επάνω στο νερό και στην πέτρα και στο ξύλο. Όμως εάν ο άνθρωπος παραμείνει επίμονος και θεομάχος έως το τέλος και δεν μετανιώσει με τίποτα, τότε ο Θεός επιτρέπει στο κακό πνεύμα να μπει μέσα του. Όπως γράφει για τον Σαούλ, όταν τον άφησε το πνεύμα του Κυρίου: «Και έπνιγεν αυτόν πνεύμα πονηρόν παρά Κυρίου» (Α’ Βασ. 16,14). Ή, όπως γράφει, ακόμα χειρότερα, για τον Ιούδα τον προδότη: «Εισήλθεν είς εκείνον ο σατανάς» (Ιωάν, 13,27).

Τέτοιοι άνθρωποι, που ξεσηκώνονται εναντίον του Θεού, βέβαια, δεν μπορούν ποτέ να αισθανθούν τον Θεό μέσα τους, ούτε να πουν: «Ο Θεός βρίσκεται μέσα μας». Ενώ εκείνοι που αγαπούν τον Θεό, και Τον επιθυμούν, και Τον αναζητούν, και προσεύχονται σ’ Εκείνον να έρθει, εκείνοι αισθάνονται τον Θεό μέσα τους, και αυτοί μπορούν να πουν: «Ο Θεός βρίσκεται μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα Του». Μακάριες τέτοιες άγιες ψυχές, αφού αιώνια θα βασι-λεύουν στο βασίλειο του Χριστού. Όπως υποσχέθηκε ο Κύριος σ’ εκείνους που Τον αγαπούν λέγοντας: «Πάλιν έρχομαι και παραλήψομαι υμάς προς εμαυτόν, ίνα όπου ειμί εγώ, και υμείς ήτε» (Ιωάν.14 3).

Ο Χριστός γεννήθηκε.

 

Πηγή: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται, Εκδ. Εν πλω, σ. 241-244.