Προσκυνήματα-Οδοιπορικά

Ιερά Βατοπαιδινή Κοινοβιακή Σκήτη Αγίων Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και Αντωνίου του Μεγάλου

2 Οκτωβρίου 2019

Ιερά Βατοπαιδινή Κοινοβιακή Σκήτη Αγίων Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και Αντωνίου του Μεγάλου

Η Ιερά Βατοπαιδινή Κοινοβιακή Σκήτη Αγίων Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και Αντωνίου του Μεγάλου στο νέος ιστότοπό της δίνει τη δυνατότητα της περιήγησης 360º, πλήθος ομιλιών, φωτογραφικού αρχείου κ.α..