Θεολογία και Ζωή

Στάρετς Νεκτάριος της Όπτινα: Μακάριοι εστέ, όταν ονειδίσωσιν υμάς

19 Οκτωβρίου 2019

Στάρετς Νεκτάριος της Όπτινα: Μακάριοι εστέ, όταν ονειδίσωσιν υμάς

crucifixion

Θεοφιλέστατη Σοφία Αλεξάντροβνα

Η ειρήνη και η ευλογία του Θεού να είναι με σας καί με τον σύζυγο σας (δεν μου γράψατε το όνομά του) καί με την κόρη σας Ειρήνη.

Μακάριοι έστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς καί διώξωσιν καί ειπωσιν πάν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε καί άγαλλιάσθε, ότι ό μισθός υμών πολύς εν τοις ούρανοίς (Είστε μακάριοι, όταν σας χλευάσουν καί σας καταδιώξουν καί σας κακολογήσουν με ψεύτικες κατηγορίες για χάρη μου. Να χαίρεσθε καί ν’ αγάλλεσθε, γιατί ό μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς).

Εύχομαι αυτός ό λόγος του Θεού να είναι παρηγοριά καί βέβαιη ελπίδα σας. Οτιδήποτε επιτρέψει εκείνος, δεχθείτε το με εμπιστοσύνη, διότι το θέλημα του είναι αγαθό καί τέλειο. Οί άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν τα βασανιστήρια με ελπίδα καί ό Κύριος δεν τους ντρόπιασε, αλλά τους δόξασε καί δοξάστηκε μέσω αυτών. Τα ίδια λόγια του Σωτήρος προορίζονται για σας, αν ακολουθήσετε τα βήματα τους. Κι αυτό πού είναι το πιο πολύτιμο άπ’ όλα είναι ή άφραστη χαρά της αιώνιας σωτηρίας, πού θα λάβετε μέσω της χάριτος του μεγάλου Θεού μας καί Λυτρωτού, Ιησού Χριστού.

Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτόν εβαπτίσθημεν, λέει ό άγιος απόστολος Παύλος. Πράγματι δεν πρέπει να έχετε επαφή με κόκκινους Ιερείς.

Ό αμαρτωλός ιερομόναχος Νεκτάριος 23Ίανουρίου 1923.