Γενικά Θέματα

Φώτιζέ μας την ψυχή (παιδική προσευχή)

31 Οκτωβρίου 2019

Φώτιζέ μας την ψυχή (παιδική προσευχή)

Jesus blesses the children

Ω Θεέ μου, φώτιζέ με

ν’ αγαπώ τας αρετάς,

ω Θεέ, οδήγησέ με

εις τας πράξεις τας καλάς.

Δίδε μου, Θεέ, χαράν

και καρδίαν καθαράν.

* * *

Πατέρα, ρίξε σπλαγχνικά

στα πλάσματά σου μια ματιά,

κι’ οδήγησέ μας την ψυχή

το δρόμο σου ν’ ακολουθή.

* * *

Ω πανάγαθε Πλάστη του κόσμου,

δός μας πλούσιο το φως που ποθούμε,

σαν παιδιά σου μ’ αγάπη να ζούμε

με ψυχή και ζωή καθαρή.

* * *

Φώτιζέ μας την ψυχή

στο καλό, στην αρετή,

δίνε μας από ψηλά

θάρρος, δύναμι, χαρά.

* * *

Δός μας δύναμι μεγάλη

για να βγούμε νικηταί

στον αγώνα της αλήθειας

που δεν σταματά ποτέ.

* * *

Κράτησέ μας ως το τέλος

στην αγάπη και στο φως σου

και μια μέρα χάρισέ μας

τον ολόφωτο ουρανό σου.

Πηγή: + Δημ. Γ. Παναγιωτόπουλου, Αι Προσευχαί των Παιδιών, εκδ. Σωτήρ (σ. 24-25)