Γέρ. Εφραίμ Φιλοθεΐτης-Αριζονίτης

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Λοιπόν παιδούλια μου…

3 Δεκεμβρίου 2019

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Λοιπόν παιδούλια μου…