Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Μουσικόφιλων Περαν

5 Δεκεμβρίου 2019

Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Μουσικόφιλων Περαν

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Συνδέσμου Μουσικο­φίλων Πέραν, ὅτι κατὰ τὴν 28ην Τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Συνδέσμου, συνελθοῦσαν χθές, Δευτέραν, 2 Δεκεμβρίου 2019, στὴν ἕδραν του, στὰ Χρυσο­βέρ­γεια, καὶ κατόπιν Ἀρχαιρεσιῶν, ἀνεδείχθη κατὰ τὰς ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ προβλεπομένας διαδικασίας τὸ νέον πενταμελὲς Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου, τὸ ὁποῖον ἀμέσως ἐσχηματίσθη εἰς σῶμα διὰ τὴν περίοδον 2019 – 2021 ὑπὸ τὴν ἑξῆς μορφήν:

Πρόεδρος: Ἄρχων κ. Γεώργιος Μπακόπουλος,

Ἀντιπρόεδρος: Ἄρχων κ. Γεώργιος Σαρρῆς,

Γεν. Γραμματεύς: Κωδικογράφος κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς,

Ταμίας: Εὐγεν. κ. Ἰωάννα Κατσικοπούλου,

Μέλος: Ἄρχων κ. Στυλιανὸς Φλοῖκος.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου