Γέρ. Εφραίμ Φιλοθεΐτης-Αριζονίτης

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Βλέπετε παιδιά μου την δύναμιν των ιερών «Χαιρετισμών» της Παναγίας μας

18 Ιανουαρίου 2020

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Βλέπετε παιδιά μου την δύναμιν των ιερών «Χαιρετισμών» της Παναγίας μας