Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Μετέωρα

6 Φεβρουαρίου 2020

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Μετέωρα

Οι ιερές μονές Ρουσάνου και Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Οι ιερές μονές Ρουσάνου και Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

 

Η Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά οφείλει την ονομασία της, πιθανότατα, σε κάποιον παλαιό κτίτορά της, πού θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στον ιδ΄ αιώνα, μαζί με τις απαρχές της μοναστικής ζωής πάνω στον βράχο αυτόν.

 

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά είναι κτισμένη σε αλεπάλληλα πατώματα λόγω της στενότητας του βράχου στον οποίο κτίστηκε.

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά είναι κτισμένη σε αλεπάλληλα πατώματα λόγω της στενότητας του βράχου στον οποίο κτίστηκε.

 

Το μοναστήρι όμως ανακαινίστηκε ριζικά κατά τήν πρώτη δεκαετία του ιζ΄ αιώνα από τον μητροπολίτη Λαρίσης άγιο Διονύσιο τον Ελεήμονα (†28 Μαρτίου 1510) και τον έξαρχο Σταγών ιεροδιάκονο Νικάνορα (†1521/22). Και οι δύο εικονίζονται ως μοναχοί στον εσωνάρθηκα (λιτή) της Μονής. Τον Οκτώβριο του 1527, σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή, ο περίφημος Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας έχει αποπερατώσει την τοιχογράφησή του καθολικού της Μονής. Η τοιχογράφηση αυτή αποτελεί το παλαιότερο επώνυμο έργο του μεγάλου καλλιτέχνη και αρχηγέτη της Κρητικής Σχολής και έχει όλες τις αρετές και την υψηλή ποιότητα της ανεπανάληπτης τέχνης του. Το Μοναστήρι αυτό, ανακαινισμένο παραδοσιακά καί περιποιημένο, λειτουργεί ως ανδρώα Μονή.

Ο άγιος Νικόλαος. Τοιχογραφία του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Ο άγιος Νικόλαος. Τοιχογραφία του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

 

Η Κοίμηση του αγίου Νικολάου (λεπτομέρεια). Τοιχογραφία του καθολικού.

Η Κοίμηση του αγίου Νικολάου (λεπτομέρεια). Τοιχογραφία του καθολικού.

 

Τοιχογραφία του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ο κτίτωρ άγιος Διονύσιος Λαρίσης ο Ελεήμων.

Τοιχογραφία του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ο κτίτωρ άγιος Διονύσιος Λαρίσης ο Ελεήμων.

 

Ο άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Τοιχογραφία του καθολικού.

Ο άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Τοιχογραφία του καθολικού.

 

Ο άγιος Χριστοφόρος. Τοιχογραφία του καθολικού

Ο άγιος Χριστοφόρος. Τοιχογραφία του καθολικού

 

Πηγές:

ΜΕΤΕΩΡΑ, Η μοναχοπολιτεία των Σταγών, + Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, Ομοτίμου Καθηγητή, Ιστορικού Τμήματος Ιονίου Πανεπιστημίου, Τεύχος 26, Περιοδικό ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, σελ.: 18-25 &

ΜΕΤΕΩΡΑ, Οδοιπορικό, + Δ.Ζ. Σοφιανού, Έκδοσις Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμόρφωσις) 1990.