Γέρ. Εφραίμ Φιλοθεΐτης-Αριζονίτης

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Έτσι αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις του διαβόλου

9 Φεβρουαρίου 2020

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου-Αριζονίτου, επιστολή: Έτσι αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις του διαβόλου

Οι Γέροντες Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης και Εφραίμ Φιλοθεΐτης. Οι γέροντες αυτοί ίδρυσαν ο μεν ένα 3 Μοναστήρια στη Γαλλία ο δε άλλος 19 Μοναστήρια στην Αμερική και πόσων άλλων Μονών ανδρώων και γυναικείων υπήρξαν πνευματικοί πατέρες και οδηγοί.