Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και οικογενειακά θέματα)

Οι νέες θέσεις εργασίας που άνοιξε η πανδημία

2 Οκτωβρίου 2020

Οι νέες θέσεις εργασίας που άνοιξε η πανδημία

Πού δημιουργήθηκαν αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα, δημιούργησε η υγειονομική κρίση του COVID-19.

Η πανδημία και η επακόλουθη ενεργοποίηση εναλλακτικών καναλιών πώλησης φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης για προσλήψεις στον κλάδο, πέραν της λιανικής εξυπηρέτησης, καθώς δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για την υποστήριξη των τεχνολογικών εφαρμογών.

Ειδικότερα, στο λιανεμπόριο τροφίμων καταγράφεται αύξηση της απασχόλησης κατά 3,2% το α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (σ.σ. αντίθετα στο υπόλοιπο λιανεμπόριο σημειώνεται μείωση της απασχόλησης κατά 0,4% το ίδιο διάστημα). Πρακτικά, φαίνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε τις θέσεις εργασίας κατά 7.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα δε με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η αξιοποίηση νέων καναλιών πώλησης, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ και οι τηλεφωνικές παραγγελίες δημιούργησαν την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση, εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών.

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά τείνει δε να παγιωθεί, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του ELTRUN, προ πανδημίας οι ενεργοί χρήστες ίντερνετ που αξιοποιούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο περιορίζονταν στο 25% στην Ελλάδα, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50%, χωρίς ενδείξεις υποχώρησης.
Επίσης, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, όπως η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ο έλεγχος του αριθμού ατόμων στα καταστήματα, η απολύμανση, δημιούργησαν, επίσης, νέες θέσεις εργασίας.

Οι παραπάνω εξελίξεις προκαλούν επιπλέον νέες επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του δικτύου των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες ανάγκες σε υψηλών προσόντων προσωπικού, διαπιστώνει το ΙΕΛΚΑ.

Συνολικά, πλέον, οι άμεσα απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο τροφίμων φτάνουν τους 215.000, ενώ το τομέας αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Ξεπερνά δε κλάδους, όπως είναι οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία.

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το ευρύτερο κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τον ρόλο του προσωπικού των σουπερ μάρκετ στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το 75% βαθμολογεί θετικά το προσωπικό, ενώ το 56% δηλώνει ότι το προσωπικό του δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σημειώνεται ότι διαχρονικά το προσωπικό των σουπερ μάρκετ αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου. Την περίοδο 2010 – 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας καταναλωτών το αγοραστικό κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή του σουπερμάρκετ στην απασχόληση σε ποσοστά της τάξης του 75%.

Σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες σουπερμάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού, που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι γυναίκες.

Στο προσωπικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποσοστά 65%-70%, ενώ περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, δίνοντας σημαντική διέξοδο απασχόλησης και στην περιφέρεια.

 

Πηγή: huffingtonpost.gr