Θεολογία και Ζωή

Η Υπουργός της Οικονομίας!

21 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός της Οικονομίας!

 

Η είσοδος της χαράς και της λυτρώσεως

Με αφορμή  τον εορτασμό από την Εκκλησία μας της εισόδου της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, της Παναγίας μας, στα Αγία των Αγίων, γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Πα­λαμάς: «Επειδή η Παναγία είχε ένοικη τη θεοειδή χάρη παραπάνω από όλους, έπρεπε να την αξιώσει το ανώτερο από όλους, να την εισαγάγει στα άγια των αγίων και… δεν εισήχθηκε απλώς και μόνο στα άγια των αγίων, αλλά και κατά κάποιον τρόπο παραλήφθηκε από τον Θεό σε συνοίκηση με Αυτόν για όχι ολίγα έτη· ώστε έτσι στον κατάλληλο καιρό ν’ ανοιχθούν οι ουράνιες μονές και να δοθούν για αΐδια κατοικία σε όσους πιστεύουν στην παράδοξη γέννα της… Έτσι λοιπόν και γι’ αυτούς τους λόγους απετέθη δικαίως σήμερα στα άγια άδυτα σαν θησαυρός του Θεού η κόρη που εξελέγη ανάμεσα στους εκλεκτούς από αιώνες, που αναδείχθηκε αγία των αγίων….».

 

Υπουργός της Οικονομίας

Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία, «διηκόνησε» και «υπούργησε» στο μυστήριο της θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του κόσμου διά της σαρκώσεως του Λόγου και της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως. Γι’ αυτό και το πρόσωπο και η αποστολή της Παρθένου Μαρίας μένουν μετέωρα και ακατανόητα, εάν δε συνδεθούν με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος δεν ενεργεί και δε δοξάζεται αυτονομημένα και ανεξάρτητα από τον Υιό του Θεού και Σωτήρα Χριστό.

Για τη συμβολή της Παρθένου Μαρίας στην εκπλήρωση του σχεδίου της Οικονομίας, δικαιολογημένα αποδίδεται τιμή, δόξα και ύμνος στην «έχουσα τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος» (άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας), το σκεύος εκλογής του Θεού, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τη Μητέρα του «δευτέρου ανθρώπου του Κυρίου εξ ουρανού»,τη Μητέρα του «εσχάτου Αδάμ»,του «καινού ανθρώπου», την αληθινή κατά σάρκα Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού.

Στην ορθόδοξη πίστη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, η Παναγία Μητέρα του Χριστού είναι, το «χάραγμα» και το «σκήπτρον της Ορθοδοξίας» (άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως). Και ενώ «γυναίκες λέγονται άπειροι και ανθρωποτόκοι αμέτρητοι και παρθένοι μύριαι πλείσται και Μαρίαι εισί», για την ορθόδοξη παράδοση και ζωή «κυρίως και αληθώς, μόνον και ιδιώτατον και κυριώτατον και σημαντικώτατον έστι τη αγία αχράντω καί αειδόξω Παρθένω όνομα το Θεοτόκος»(Λεοντίου Βυζαντίου Κατά Νεστοριανών).

Εμείς κατανοώντας τη σημασία της σωτηρίας που μας ετοιμάστηκε διά της Θεοτόκου, αποδίδουμε με όλη τη δύναμή μας την ευχαριστία και τον ύμνο και αναφωνούμε μαζί με τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά: «Πραγματικά, αν η ευγνώμων γυναίκα που αναφέρεται στο σημερινό ευαγγέλιο, μόλις άκουσε για λίγο τους σωτηριώδεις λόγους του Κυρίου, απέδωσε τον μακαρισμό και την ευχαριστία στη Μητέρα Αυτού, υψώνοντας τη φωνή της από τον όχλο και λέγοντας προς τον Χριστό: “καλότυχη είναι η κοιλία που σ’ εβάστασε και οι μαστοί που εθήλασες” εμείς που έχουμε κοντά μας γραμμένα όλα τα λόγια της αιώνιας ζωής και όχι μόνο τα λόγια, αλλά και τα θαύματα και τα παθήματα και την δι’ αυτών έγερση της φύσεώς μας από τους νεκρούς και ανάληψή της από τη γη στον ουρανό, και την δι’ αυτών επηγγελμένη σ’ εμάς αθάνατη ζωή και αμετάτρεπτη σωτηρία, πώς δε θ’ ανυμνήσουμε και μακαρίσουμε αδιαλείπτως τη Μητέρα του χορηγού της σωτηρίας, του δοτήρος της ζωής;…».

 

Η ανταλλαγή των εισοδίων

Η είσοδος στα Άγια των Αγίων, δηλαδή την Εκκλησία, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την πίστη στον Χριστό. Και είθε ο Θεός να ευλογήσει να υψώσουμε την καρδιά και τη διάνοιά μας εκεί, στα Άγια των Αγίων, όπου ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του. Έτσι θα εορτάσουμε την είσοδό μας στη ζωή του Θεού και την είσοδο του Θεού στη ζωή μας, για να γίνουμε κληρονόμοι των μελλόντων αγαθών που μας χάρισε ο Υιός της Παρθένου και Θεός μας Ιησούς Χριστός.

 

Πηγή: Επισκόπου (νυν Μητροπολίτου) Φαναρίου Αγαθαγγέλου, «Η ζύμη του Ευαγγελίου».