Ολυμπιακοί Αγώνες πυροσβεστών

Και οι πυροσβέστες έχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους. Και είναι εντυπωσιακοί.

https://www.facebook.com/contragr/videos/2781793435394782