Άγ. Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθοδοξία και Ορθοπραξία

Παράκλησις (εις τον Αγ. Ανδρέα) Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

30 Νοεμβρίου 2020

Παράκλησις (εις τον Αγ. Ανδρέα) Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Κήρυξ Οικουμένης μέγας φανείς,

Πάλιν Βυζαντίδα

Συ φωτίζεις κατ’ εξοχήν

συν τη του Ευξείνου,

Ανδρέα μάκαρ, Πόντου τη Αμισώ και ταύταις

σαφώς εφώτισας.

 

Λόγοις Σου φωτίζεις την Λαζικήν

και την Τραπεζούντα

συν Νικαία τη θαυμαστή

και Νικομήδεια,

συνάμα Χαλκηδόνι, ως μύστης και αυτόπτης

Χριστού, Απόστολε.

 

Την Πόντου Ηρακλείαν, ως εικός,

λόγοις εκδιδάξας,

ω Ανδρέα Καθηγητά,

και την Προποντίδα

ωσαύτως εκδιδάσκεις και πόλιν του Ευξείνου

συν τε Αμάστριδα.

 

Θαύμασι φωτίζεις τους Σινωπείς,

 

Μύστα του Δεσπότου,

Σαμοσάτας τε τους σοφούς,

Νεοκαισαρείς τε,

τους πρώην απειθείς μεν, πιστούς δε δια λόγων

Σου εις το ύστερον.

 

Κήρυξ και της Θράκης ουν γεγονώς,

πάσης Θετταλίας

και Ελλάδος, Μάκαρ Σοφέ,

και Μακεδονίας,

εσχάτως εκδιδάσκεις, Ανδρέα Μυστολέκτα,

Την Πελοπόννησον.

 

Πηγή: agiazoni.gr