Η Σάλπιγγα του Ρούπελ σάλπισε μετά απο 76 χρόνια

Historical Reenactment Greek guard report WW2 | Στο ίδιο σημείο που έγινε η τελευταία αναφορά της Φρουράς του Οχυρού. σαλπισε ξανα η σαλπιγγα του Ρουπελ. Με τα ίδια όπλα και τις ίδιες πολεμικές στολες της εποχής από το Πολεμικό Μουσείο «Μιχάλη Τσαρτσιδη» και την ιστορική ομάδα Αναβίωσης του «Γεώργιος Δουρατσος Διοικητης Ρούπελ»