Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθοδοξία και Ορθοπραξία

Συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴν θητεία τοῦ Ἁγίου Γέροντα Παΐσιου στὸ Στρατὸ

24 Φεβρουαρίου 2022

Συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴν θητεία τοῦ Ἁγίου Γέροντα Παΐσιου στὸ Στρατὸ

Συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴν θητεία τοῦ Ἁγίου Γέροντα Παΐσιου στὸ Στρατὸ, τὴν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ ’40, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς προφητεῖες ποὺ ἔκανε, τὶς προβλέψεις, τὴ θέληση καὶ τὸν ἰδιαίτερο ζῆλο ποὺ ἔχει γιὰ τὴν πατρίδα ἔκανε ὁ Βασίλειο Μπαλάσκας, ποὺ πολέμησε ὡς διμοιρίτης στὸ πλευρό του.

Ὁ κ. Μπαλάσκας ἐξιστορεῖ, πῶς γνώρισε τὸν ἀσυρματιστὴ στὸ Στρατὸ Ἅγιο Παΐσιο καὶ πῶς κατάλαβε τὶς ἱκανότητες, ποὺ εἶχε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκανε καὶ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συστρατιώτη του ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων στρατιωτῶν, ἦταν νὰ προβλέψει τὴν ἀπώλεια ἑνὸς στρατιώτη πυροβολητῆ.

Ὅπως δήλωσε σὲ συνέντευξὴ του ὁ Βασίλειος Μπαλάσκας, ἐπρόκειτο νὰ προωθήσουν στὸ μέτωπο δυὸ ἀπὸ τὰ τέσσερα πυροβόλα ποὺ εἶχαν (τὰ ἄλλα δυὸ θὰ τὰ κρατοῦσαν τὰ μετόπισθεν), γιὰ νὰ ἀποκρούσουν τοὺς Γερμανούς. Τότε τὸν πλησίασε ὁ στρατιώτης πυροβολητὴς καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴν πάει ἐκεῖνος μπροστά ἀλλὰ νὰ μείνει πίσω.

Ὁ διμοιρίτης τοῦ ἔκανε τὸ χατίρι ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ προφητεία τοῦ νεαροῦ ἀσυρματιστῆ: «Καὶ ἐδῶ νὰ τὸν ἀφήσεις, θὰ σκοτωθεῖ», εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος στὸν κ. Μπαλάσκα. Καὶ ὄντως ἔτσι ἔγινε. «Ὅταν ἐπιστρέψαμε, ἀφοῦ δὲν καταφέραμε νὰ πάρουμε τὸ ὕψωμα, μάθαμε πὼς ὄντως ὁ πυροβολητὴς εἶχε σκοτωθεῖ», εἶπε ὁ κ. Μπαλάσκας.

Στὴ συνέχεια ἐξιστορεῖ μία ἄλλη περίπτωση, ποὺ τὸν ἔκανε νὰ μείνει μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό, ὅπως καὶ πολλοὺς ἀκόμη στρατιῶτες. «Πορευόμασταν πρὸς μία περιοχὴ καὶ δεχθήκαμε πυρά. Τὰ γαϊδούρια τρόμαξαν καὶ τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ παρέσυρε τὸν ἀσυρματιστὴ Παΐσιο σὲ γκρεμὸ βάθους τουλάχιστον 500 μέτρων. Τότε εἴπαμε πὼς σκοτώθηκε καὶ ὁ διοικητὴς, μάλιστα, θέλησε νὰ βγάλει καὶ σχετικὸ σῆμα.

Μετὰ ἀπὸ κάποια ὧρα ἐμφανίστηκε ὁ Παΐσιος χωρὶς νὰ ἔχει πάθει τίποτα καὶ, ὅταν τὸν ρωτήσαμε, τί ἔγινε καὶ πῶς γλύτωσε, ἔδειξε πρὸς τὰ πάνω καὶ εἶπε ὁ Θεός». Ἐκεῖ, ὅπως λέει ὁ κ. Μπαλάσκας, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα τὸν βλέπει στὰ ὄνειρά του τακτικὰ, «καταλάβαμε πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶχε κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Καὶ ἀποδείχθηκε αὐτὸ σὲ μία ἄλλη μάχη μὲ τὸν ἐχθρό. «Τὰ διασταυρούμενα πυρὰ ἦταν συνεχόμενα καὶ κάποια στιγμὴ ἕνας στρατιώτης τραυματίσθηκε καὶ ζητοῦσε βοήθεια. Δὲν τολμοῦσε νὰ μπεῖ κανεὶς στὸ σημεῖο. Τὸ ἔκανε ὁ Παΐσιος. Ἐν μέσῳ πυροβολισμῶν, πῆγε, πῆρε τὸν στρατιώτη στὴν πλάτη καὶ τὸν ἔφερε πίσω, χωρὶς νὰ πάθει ἀπολύτως τίποτα», εἶπε ὁ κ. Μπαλάσκας.

Ἀποκάλυψε, πὼς ὁ ζῆλος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα Ἁγίου Παϊσίου ἦταν μεγάλη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ εἶπε πὼς ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸν Στρατὸ τὸ 1950. Εἶχε ἤδη κάνει πολλοὺς συστρατιῶτες του νὰ πιστέψουν στὸ Θεό ἀλλὰ καὶ νὰ μάχονται γιὰ τὴν πατρίδα μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο σθένος.

Πηγή: agiazoni.gr