Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)

Ἅγιέ μου Νεκτάριε, θεράπευσε καὶ ἐμὲ τὸν φίλον σου! (Καββαδίας Δημήτριος Ἱερομόναχος)

31 Μαρτίου 2022

Ἅγιέ μου Νεκτάριε, θεράπευσε καὶ ἐμὲ τὸν φίλον σου! (Καββαδίας Δημήτριος Ἱερομόναχος)

Μὲ τὴν ταπείνωσή του ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρής κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἔκτοτε τὸν ἐπισκεπτόταν συχνά. Ὅταν ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος ἔγινε Διάκος, συλλειτούργησαν πολλὲς φορές.

Οἱ ψυχὲς τους ἐνώθηκαν ἀκόμη περισσότερο, κατὰ τὴν τελευταία λειτουργία ποὺ ἔκαναν, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἡ πνευματικὴ ἔνωσή τους ἔγινε ἐντονότερη, ὅταν ὁ Ἅγιος τοῦ ἀνέθεσε νὰ μεταλάβει μία ἄρρωστη μοναχὴ στὸ κελλί της.

Ἄλλη φορᾶ, ἐξαιτίας τοῦ συνωστισμοῦ στὸν μικρὸ ξενῶνα τῆς Μονῆς, ὁ Ἅγιος τὸν ἔβαλε νὰ κοιμηθεῖ στὸ κελλὶ του, μέσα στὸν περίβολο τοῦ Μοναστηριοῦ.

Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ φιλία καὶ ἀγάπη συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Τὸ 1958, ἐξαιτίας τοῦ διαβήτη δημιουργήθηκε ἕνα ἐπικίνδυνο ἀπόστημα στὸ πόδι τοῦ Γέροντα. Ὁ γιατρὸς καὶ οἱ μοναχὲς βρίσκονταν σὲ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀποστήματος, ὅταν ἄκουσαν ἀτάραχο τὸν Γέροντα νὰ λέει στὴν διακονήτριά του:
-Ἄναψε θυμιατό, ἀδελφὴ Ἀγάθη, καὶ ἀνέβασε τὸ λείψανον τοῦ Ἁγίου.
Σταύρωσε τὸ πόδι του καὶ εἶπε:
-Ἐσύ, Ἅγιέ μου Νεκτάριε, ποὺ θεραπεύεις τὸν κόσμον, θεράπευσε καὶ ἐμὲ τὸν φίλον σου.
Τὸ ἑπόμενο πρωὶ, ὁ γιατρὸς ποὺ ἦρθε νὰ χειρουργήσει τὸ ἀπόστημα διαπίστωσε, ὅτι εἶχε ὑποχωρήσει ἐντελῶς.

Μὲ εὐγνωμοσύνη ὁ Γέροντας ἀφιέρωσε μία Ἐκκλησία στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἡ ὁποία πανηγυρίζει κάθε χρόνο τὴ μνήμη τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου.

Πηγή: agiazoni.gr