Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Είναι κρυμμένος

1 Μαΐου 2022

Είναι κρυμμένος

20170424-3

Ο Κύριος είναι κρυμμένος στις εντολές του και ανακαλύπτεται, κατ’ αναλογία με την εφαρμογή των …

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr