Γενικά ΘέματαΓέρ. Εφραίμ ΒατοπαιδινόςΙερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Νέο βιβλίο του Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινού: «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»

3 Ιουλίου 2022

Νέο βιβλίο του Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινού: «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»

Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου εξέδωσαν έναν νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του Καθηγουμένου της Μονής Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μία αγιορειτική μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού.

Στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ ἐπαναλάβει τὸν λόγο τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου: «Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ὑπόμνησιν ἐμήν, καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπό τε τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν, καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων, καὶ μικρὸν ἐπ’ αὐτῆς τῆς πείρας· ἵνα μοι γένηται βοήθεια, διὰ τῶν προσευχῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν. Διότι οὐκ ὀλίγον μόχθον κατεβαλόμην εἰς αὐτά».

Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινού εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και από εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, “ως δρόσος Aερμών” Ψαλμ. 132,3.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, ενώ για παραγγελίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες επισκεφθείτε vatopedi.gr