Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης

Ο μεγάλος πόλεμος

9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο μεγάλος πόλεμος

Μεγάλο πόλεμο κάνει ο διάβολος την τελευταία στιγμή του ασθενούς, για να τον ρίξει σε απόγνωση, δηλαδή να μην ελπίζει ότι θα σωθεί από την ευσπλαγχνία του Θεού.

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης