Γενικά Θέματα

Η διαδικασία για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου από την Ιερά Σύνοδο

19 Δεκεμβρίου 2022

Η διαδικασία για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου από την Ιερά Σύνοδο

Η πρώτη φάση της εκλογικής διαδικασίας του νέου Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, ολοκληρώθηκε με τους Μητροπολίτες Λεμεσού, Πάφου και Ταμασού να βρίσκονται στο Τριπρόσωπο, το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου για ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου.
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, οι επόμενες τρεις μέρες είναι μέρες ενστάσεων επί της εκλογικής διαδικασίας. Όλες οι ενστάσεις, εάν υπάρχουν, θα μαζευτούν στον έφορο εκλογών ο οποίος με τη σειρά του θα τις παραδώσει στον Τοποτηρητή και στην Ιερά Σύνοδο.

Αφού παρέλθουν οι τρεις μέρες, εντός πέντε ημερών θα πρέπει η Ιερά Σύνοδος να συνεδριάσει για να μελετήσει τις ενστάσεις, να επικυρώσει το αποτέλεσμα και να καταρτίσει το Τριπρόσωπο.

Η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει στο Μεγάλο Συνοδικό και θα εκλέξει σε μυστική ψηφοφορία τον Αρχιεπίσκοπο.

Από αυτή την ψηφοφορία, Αρχιεπίσκοπος θα αναδειχθεί εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Ιεράς Συνόδου. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δύο που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους.

Στην πιο πάνω περίπτωση, θα αναδειχθεί αυτός που θα λάβει την πλειοψηφία ανάμεσα στους δύο εναπομείναντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου θα γίνει εντός 15 ημερών από το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.