Ελαιοβρύτισσα

Της Θεομήτορος, εύνοιαν

αποθέσας ο Καθηγούμενος

της Μονής την περίστασιν,

εις Γενάδιον τον Όσιον

η Δέσποινα φανέρωσε πρόνοιαν

αναδειχθείσα, Δοχείου Άνασσα.

Η εις ουρανούς γεννήσασα το Έλεος

εις δοχείον επλήθηνεν το έλαιον.

Η εικόνα ευωδίασεν έκτοτε

και ημείς προσκυνούμεν , ενίοτε.

Τα Θαυμάσια καθηκόντως εορτάζουμε

Παρασκευή, Διακαινήσιμον και δοξάζουμε.

Έλεος τω Βατοπαιδίω, Ελαιοβρύτισσα

ανάβλυσε εκ νέου, τη περίσταση

καθόσον, ο Καθηγούμενος αμυνόμενος

απώθεσεν ,Τείχος Άτρωτον

Πυροβοληθείσαν Ποίμνην Σου,

προφύλαξε , εκ πειρασμού μένους..

ΜΝΑΣΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ