Λογοτεχνία (ποίηση & πεζογραφία)

Παντάνασσα

17 Μαρτίου 2023

Παντάνασσα

Απόστειλε Κύριος και Θεός

άμισθος , καταστεί ιατρός,

σωτηριολογικόν αποτύπωμαν,

Θείας Παναγάπης εκτύπωμαν….

Άνασσαν Πάντων μετά Αρχαγγέλων

παράδεισον ανθρώποις αναγγέλλων. …

Θαυμασίως οδυνών , η Κρατούσα

καρκίνον φιλανθρώπως καταργούσα,

πόνο ατεκνίας , σωστικώς Παραμυθούσα….

Βατοπαίδιον , εκλέξασα η Εστεμμένη

σωτηρίαν δωρίσασα , τη οικουμένη…….

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής