Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Αναστάσεως ημέρα…

17 Απριλίου 2023

Αναστάσεως ημέρα…

«Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει»

Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου

Ημέρα χαράς και ευφροσύνης σήμερα, αγαπητοί. Ήμερα αγαλλιάσεως και σωτηρίας, ημέρα φωτισμού και αγιασμού, ημέρα ειρήνης και καταλλαγής· ημέρα αναπλάσεως και ανακαινισμού των ψυχών μας, ημέρα πραγματικά μεγάλη και θαυμαστή, ημέρα επιφανής. Αυτή την ημέρα μας συνανέστησε ο Χριστός μας, εμάς που είχαμε πέσει στην αμαρτία. Αυτή την ημέρα μας συνεζωοποίησε ο Χριστός, εμάς που είχαμε νεκρωθεί από τα παραπτώματά μας. Αυτή την ημέρα μας άνοιξε τον Παράδει­σο, για να απολαύσουμε το ξύλο της Ζωής. Δηλαδή, το τίμιο και ζωοποιό σώμα του και αίμα του, διά του οποίου εξαγνιζόμεθα και αγιαζόμεθα και φωτιζόμεθα και ανακαίνιζόμεθα…

Διότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του λύτρο για όλους μας και μας οδήγησε από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την δουλεία στην ελευθερία, από την έχθρα στη γνήσια φιλία. Μας εξαγόρασε ο Χριστός μας από την κατάρα και την αμαρτία, αφού έγινε για μας κατάρα, κι έτσι μπορούμε να απολαύσουμε την υιοθεσία, για να μην είμεθα πλέον δούλοι, αλλά ελεύθεροι, να μην είμεθα εμπαθείς, αλλά απαθείς, να μην είμεθα φιλόκοσμοι, αλλά φιλόθεοι. Να μην πορευόμεθα σαρκικά αλλά πνευματικά.

Ο Χριστός μας, αγαπητοί, μας εδόξασε «εν Πνεύματι Αγίω». Εμείς τί θα ανταποδώσουμε στον Κύριο μας για όλα αυτά τα οποία μας χάρισε; Τί θα του προσφέρουμε ίσο προς την υπερβάλλουσα δωρεά του και τη χάρη του;… Ας τον ευχαριστήσουμε, αγαπητοί, και ας προσπέσουμε στον Κύριο μας. Ας τον προσκυνήσουμε και ας του προσφέρουμε με σεβασμό και ευλάβεια τα μύρα (της αγάπης μας) και τους ύμνους μας ως δώρα. Διότι είναι φιλάνθρωπος και φιλάγαθος ο Δεσπότης μας και δέχεται τα πάντα, έστω κι αν είναι μικρά και ευτελή, αυτά που του προσφέρουμε. Ας αγαπήσουμε κι εμείς, αδελφοί μου, Αυτόν που μας αγάπησε κατά χάρη, …ας πορευθούμε συμφώνως με τις άγιες εντολές του.

Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό. Ας προσφέρουμε στο Θεό πράξεις αγαθές, όπως την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη και την υπομονή. Ας του προσφέρουμε το συντριμμό της καρδίας μας, τη δωρεά της κατανύξεως, την καθαρότητα της συνειδήσεως, την νέκρωση των παθών, της ακαθαρσίας, της κακής επιθυμίας και της πλεονεξίας. Ας δουλεύσουμε στον Κύριο με σύνεση και ευστάθεια, με καρτερία και υπομονή. Ας ενστερνιστούμε το φίλτρο της αγάπης του Αναστάντος Θεού και Σωτήρα μας. Ας ψάλλουμε στο Θεό μας άσμα καινό.

Ας κροτήσουμε δυνατά τα χέρια μας κι ας φωνάξουμε στο Θεό με φωνή αγαλλιάσεως. Διότι ο Κύριος μας είναι μέγας και της μεγαλοσύνης του δεν υπάρχει τέλος. Μέγας είναι ο Κύριος και μεγάλη η δύναμή του. Κατάργησε και καταπάτησε τον αλαζόνα και υπερήφανο εχθρό μας, τον διάβολο, και με την Ανάστασή του πάτησε το θάνατο και μας ανέστησε όλους και μας δώρισε την αιώνια ζωή. Γι’ αυτό ας απολαύσουμε όλοι, αγαπητοί, των αγαθών χαρισμάτων αυτής της καλής πανηγύρεως. Ας εισέλθουμε χαίροντες στη χαρά του Κυρίου μας…

Άρχοντες και αρχόμενοι, πρεσβύτεροι και νεώτεροι, πλούσιοι και φτωχοί, άνδρες και γυναίκες, δούλοι και ελεύθεροι, δοξάσατε και μεγαλύνατε τον Κύριο και Θεό μας σήμερα, κατά την λαμπρή αυτή ημέρα και εορτή της Αναστάσεώς του…

Διότι, ανέστη Χριστός και από τη φθορά λυτρωθήκαμε.

Ανέστη Χριστός και από την κατάρα σωθήκαμε.

Ανέστη Χριστός και εμείς συναναστηθήκαμε.

Ανέστη Χριστός και εμείς ζωοποιηθήκαμε.

Ανέστη Χριστός εκ νεκρών και απαρχή της αναστάσεως των κεκοιμημένων εγένετο.

Σ’ Αυτόν τον Αναστημένο Χριστό ανήκει η δόξα και η δύναμη, και η προσκύνηση και η μεγαλοσύνη τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Από το περιοδικό «Ταξιδεύοντας».

(Ομιλία εις το Πάσχα, Β.Ε.Π.Ε.Σ τ.71,σελ 181-186. Διασκευή, επιμέλεια και ερμηνεία κειμένου, Γεωργίας Κουνάβη)