Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Η ιδιόχειρη διαθήκη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

2 Μαΐου 2023

Η ιδιόχειρη διαθήκη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

paisios1

Του λόγου μου ο Μοναχός Παΐσιος, όπως εξέτασα τον εαυτόν μου, ίδα ότι όλες της εντολές του Κυρίου της παρέβην, όλες της αμαρτίες της έχω κάνη. Δεν έχει σημασία εάν, ορισμένες έχουν γίνη σε μικρότερο βαθμό, διότι δεν έχω καθόλου ελαφριντικά, επειδή με έχει εβεργετίση πολύ ο Κύριος.

Εύχεσθε να με ελεήση ο Χριστός. Συνχωρέστε με, και συνχωρημένοι να είναι όσοι νομίζουν ότι με λύπησαν.

Ευχαριστώ πολύ, και πάλη εύχεσθε.

Μοναχός Παΐσιος