Γενικά ΘέματαΓέρ. Εφραίμ ΒατοπαιδινόςΙερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Εξήνθησεν η Έρημος: Πανηγυρίζοντας τη μνήμη του οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου

3 Μαΐου 2023

Εξήνθησεν η Έρημος: Πανηγυρίζοντας τη μνήμη του οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου

Έ­νας από τους οσίους που εβλά­στη­σαν στο φυτώριο των α­γίων αν­δρών, το παγ­κρά­τιο της α­σκή­σεως, την πα­τρίδα των μο­να­ζόν­των, την πα­λαί­στρα υ­περ­φυών α­σκήσεων και το ορ­μη­τήριο πνευ­μα­τι­κών α­να­βά­σεων, το Ά­γιο Όρος, εί­ναι ο Όσιος Α­κά­κιος ο Καυ­σο­κα­λυ­βίτης.

Ο Ό­σιος Α­κάκιος έχει κυρίαρχη θέση στο α­γι­ο­ρείτικο α­γι­ο­λό­γιο, όχι μόνο λόγω της ά­κρας ασκή­σεως και των πολλαπλών χα­ρι­σμά­των του ή ε­πειδή είναι ιδρυτής της δεύ­τε­ρης κατά τά­ξιν σκή­της του Α­γί­ου ­Ό­ρους. Η δι­α­κο­νία του στην Εκ­κλη­σία ως «α­λεί­πτου» θε­ω­ρεί­ται από όλους τους με­λε­τη­τές, ε­ξί­σου ση­μαν­τική και δυ­να­μο­γό­νος. Είναι μάλιστα χα­ρα­κτη­ρι­στικό, ότι ο Όσιος Νι­κό­δη­μος ο Α­γι­ο­ρεί­της, στο Νέο Μαρ­τυ­ρο­λο­γιό του, έχει συμ­πε­ρι­λά­βει και τον Βίο του Οσίου Α­κα­κίου, αν και αυτός δεν είχε μαρ­τυ­ρικό τέλος, “…διά την υ­πε­ράν­θρω­πον πο­λι­τείαν του και τους τρεις Ο­σι­ο­μάρ­τυ­ρας όπου έ­καμε”, αναφερόμενος στους οσιομάρτυρες Ρωμανό, Νικόδημο και Παχώμιο.

Η μνήμη του ε­ορ­τά­ζε­ται πα­νορ­θο­δό­ξως στις 12 Α­πρι­λίου, η­με­ρο­μη­νία της οσι­α­κής του κοι­μη­σεώς του. Στην α­σκη­τική όμως πα­λαί­στρα του, το ι­ερό Σπή­λαιο και την ομώνυμη Κα­λύβη του στη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων, ο Όσιος Α­κάκιος τιμάται την Κυ­ρι­ακή των Μυ­ρο­φο­ρων, με ο­λο­νύ­κτιο Πα­νη­γυ­ρική Α­γρυ­πνία.

Κατά την παρελθούσα Κυριακή των Μυροφόρων 2023 η Ιερά Καλύβη του Αγίου Ακακίου πανηγύρισε τη μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου. Της Πανηγύρεως προεξήρχε ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κος Αμφιλόχιος.

Οι εκδηλώσεις της Πανηγύρεως ξεκίνησαν το Σάββατο το πρωί 29 Απριλίου, με τη Θεία Λειτουργία στο ανακαινισμένο ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, που βρίσκεται πλησίον της πανηγυρίζουσας ιεράς Καλύβης.

Ακολούθησε η υποδοχή της νέας φορητής εικόνος του αγίου Ακακίου, έργο του εργαστηρίου της πανηγυρίζουσας ιεράς Καλύβης, που απουσίαζε επί διετία από τη Σκήτη, καθώς συμμετείχε σε Εκθέσεις της Αγιορειτικής Εστίας ανά την Ελλάδα, με θέμα του Νεομάρτυρες της Εκκλησίας. Ακολούθησε αργότερα η τέλεση του Αγιασμού επί της αρχαίας στέρνας του αγίου Ακακίου, όπου κατά θαυμαστό τρόπο υπάρχει ακόμη και σήμερα, 300 χρόνια μετά, βρόχινο νερό, εύγευστο και διαυγέστατο  από την προσευχή του αγίου Ακακίου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έγινε υποδοχή του Σεβασμιωτάτου Αδριανουπόλεως συνοδευομένου από τον εκ της εκλεκτής χορείας των προϊσταμένων της Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας ιερομόναχο Αθανάσιο Λαυριώτη ως εκπροσώπου του Καθηγουμένου της Μονής αρχιμ. Προδρόμου, από φιλόσιους πατέρες της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου απεσταλμένους από τον Καθηγούμενο της Μονής Αρχιμ. Εφραίμ και από πατέρες της φιλόμουσης αδελφότητος των Δανιηλαίων από τα Κατουνάκια καθώς και ιερέων και λαϊκών αδελφών από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας αλλά και από τη Ρουμανία.

Προηγήθηκε η υποδοχή στο σεπτό Κυριακό της Αγίας Τριάδος  από τον Δικαίο της Σκήτης Καυσοκαλυβίων και στη συνέχεια, στην πανηγυρίζουσα ιερά Καλύβη του Αγίου Ακακίου από τον Γέροντα αυτής οσιολογιώτατο μοναχό Πατάπιο και τους παρευρισκομένους πανηγυριστές και διακονητές, πατέρες και λαϊκούς αδελφούς.

Κατά το εσπέρας του Σαββάτου τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Κυριακής των Μυροφόρων και του οσίου Ακακίου στο περικαλλές παρεκκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ανέγερση το 1747 και ιστόρηση το 1759) και ακολούθησε πανηγυρική Τράπεζα με ιχθύας, που προσέφερε φιλαδέλφως η ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Κατά τον Βαθύ Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία που ακολούθησαν το πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου, έψαλλαν ο πρωτοπρεσβύτερος της Μητροπόλεως Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως π. Λάζαρος Καρανδρέας, Βατοπαιδινοί και Καυσοκαλυβίτες πατέρες. Μετά το καθιερωμένο κέρασμα στο Συνοδικό παρατέθηκε πλούσια πανηγυρική Τράπεζα όπου παρακάθησαν περί τους πεντήκοντα πέντε πανηγυριστές.

Κατά την Τράπεζα, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Γέροντα της Καλύβης π. Πατάπιο για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που του έδωσε να τιμήσει τον ιδρυτή της Σκήτης Καυσοκαλυβίων αλλά και εκ των επιφανεστέρων οσίων του Αγιορειτικού Παναγίου και μίλησε για την ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι να μιμηθούμε, κατά το δυνατόν, τις θεοειδείς αρετές του αγίου Ακακίου ως λύση στα αδιέξοδα της σημερινής κοινωνίας. Ζήτησε δε από τους συνδαιτημόνες πατέρες και αδελφούς να εύχονται υπέρ αυτού όπως συνεχίζει να διακονεί αξίως την μεγαλωσύνη του Θεού στην δύσκολη αυτή επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που σε παλαιότερες εποχές και για αιώνες ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία μεγαλουργούσε.

Μετά την Τράπεζα εψάλλη υπό των πατέρων το Πολυχρόνιο του Σεβασμιωτάτου όπως του παρέχει ο Θεός υγεία και ο άγιος Ακάκιος την ευχή του, προς συνέχιση του αρχιερατικού και ποιμαντικού έργου του.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Πανηγύρεως συνεχίστηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, Κυριακής των Μυροφόρων, με τον μεθέορτο πανηγυρικό Εσπερινό, τον Μνημόσυνο των Κτητόρων της Καλύβης αλλά και την ιερά Παράκληση στο Σπήλαιο του Αγίου Ακακίου. Η Παράκληση συνοδεύτηκε από την καθιερωμένη λιτανεία κατά την οποία άπαντες οι συμμετέχοντες έφεραν μεθ’ εαυτών ιερά λείψανα και ιερές εικόνες. Ακολούθησε Τράπεζα.

Οι εκδηλώσεις της Πανηγύρεως ολοκληρώθηκαν την επομένη ημέρα, Δευτέρα 1 Μαίου, κατά την οποία, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου του μητροπολίτου Αμφιλοχίου, ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε μόνος του στο παρεκκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της πανηγυρίζουσας ιεράς Καλύβης. Κατά την αποχώρηση του αγίου Αδριανουπόλεως ο Γέροντας της Καλύβης π. Πατάπιος, εμφανώς συγκινημένος για την λαμπρότητα της Πανηγύρεως αλλά και συντονιζόμενος με την χαρά του Σεβασμιωτάτου και των πανηγυριστών πατέρων και αδελφών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, ευχαρίστησε άπαντας για την αγάπη και τη διακονία τους και ευχήθηκε υγεία, και τις διηνεκείς πρεσβείες του οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου σε αυτούς και τις οικογένειές τους.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το παρόν κείμενο προέρχονται από την Πανήγυρη αυτή (29 Απριλίου – 1 Μαίου 2023) και παρατίθενται κατά τη χρονική διαδοχή των γεγονότων.