Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Η ζύμη και η μάζα ήταν της ίδιας φύσεως, αλλά δεν ήταν της ίδιας ποιότητας!

14 Μαΐου 2023

Η ζύμη και η μάζα ήταν της ίδιας φύσεως, αλλά δεν ήταν της ίδιας ποιότητας!

Άκουσε λοιπόν τί λέγει ο Χριστός στους μαθητές Του: «Μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με  προζύμι το οποίο πήρε μια γυναίκα και το έκρυψε σε μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Ώστε οι δίκαιοι έχουν τη δύναμη της ζύμης, για να προσελκύουν προς τη δική τους αρετή τους πονηρούς.

Αλλ’ οι δίκαιοι είναι λίγοι, όμως και η ζύμη είναι μικρή. Η μικρή όμως ποσότητα δεν παραβλάπτει καθόλου τη μάζα, αλλ’ απεναντίας η μικρότητα εκείνη μεταβάλλει προς τη δική της ποιότητα όλο το αλεύρι, με τη δύναμη που υπάρχει μέσα σ’ αυτή.

Έτσι λοιπόν και η δύναμη των δικαίων δεν βρίσκεται στην ποσότητα του αριθμού αλλά στη χάρη και τη δύναμη του Πνεύματος.

Δώδεκα ήταν οι Απόστολοι. Είδες πόσο μικρή ήταν η ζύμη; Όλη η οικουμένη ζούσε στην απιστία. Είδες πόσο μεγάλη ήταν η μάζα; Όμως εκείνοι οι δώδεκα έφεραν προς τη δική τους πίστη ολόκληρη την οικουμένη. Η ζύμη και η μάζα ήταν της ίδιας φύσεως, αλλά δεν ήταν της ίδιας ποιότητας.

Γι’ αυτό άφησε μεταξύ των δικαίων τους πονηρούς, ώστε, όπως είναι όλοι της ιδίας φύσεως να γίνουν και της ιδίας ψυχικής διαθέσεως.

Αυτά να θυμάστε πάντοτε, μ’ αυτά να αποστομώνετε τους αδιάφορους, τους διαλυμένους, τους οκνηρούς, αυτούς που αποφεύγουν τους κόπους της αρετής τους κατηγόρους του κοινού μας Δεσπότη.

«Αμάρτησες», λέγει, «ησύχαζε». Μη προσθέσεις κι άλλη αμαρτία βαρύτερη. Δεν είναι τόσο βαρύ το να αμαρτήσεις, όσο είναι μετά την αμαρτία, να κατηγορείς τον Κύριο. Φρόντισε να γνωρίσεις τον αίτιο της αμαρτίας και δεν θα βρεις να είναι κανείς άλλος παρά εσύ που αμάρτησες. Παντού χρειάζεται αγαθή διάθεση. Αυτό το απέδειξα σε σας όχι με λογικά επιχειρήματα μόνο, αλλά και με το παράδειγμα συνανθρώπων που ζουν σ’ αυτό τον κόσμο».

 «Γι’ αυτό σε ονόμασε και ζύμη. Γιατί πραγματικά και η ζύμη δεν ζυμώνει τον εαυτό της, αλλά το υπόλοιπο φύραμα, το πολύ, αυτή η μικρή και ελάχιστη. Έτσι ακριβώς κι εσείς, αν και στον αριθμό είστε λίγοι, γίνεστε όμως πολλοί και δυνατοί στη πίστη και στο ενδιαφέρον που θέλει ο Θεός.

Όπως λοιπόν η ζύμη δεν αδυνατεί εξαιτίας της μικρής της ποσότητας, αλλά υπερισχύει εξαιτίας της θερμότητας που περιέχει και της δυνάμεως της φύσεως της, έτσι ακριβώς κι εσείς θα μπορέσετε, αν θέλετε, να επαναφέρετε πολύ περισσότερους στο ίδιο με σας ενδιαφέρον».

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)