Γενικά ΘέματαΕκκλησία

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην έδρα της Ρωσικής Αποστολής στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ)

8 Ιουνίου 2023

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην έδρα της Ρωσικής Αποστολής στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ)

“Δεν πρέπει ποτέ να παύσουμε να επιδιώκουμε να πράττουμε τα πάντα για χάρη της ενότητας της Εκκλησίας και επ’ ωφελεία της ανθρωπότητας”. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στην έδρα της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ. 

Στις 5 Ιουνίου 2023, ημέρα του Αγίου Πνεύματος,  ο Μακαριώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος της Ρωσικής Αποστολής.

Συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιος, ο Αρχιεπίσκοπος Ουγκέν και Νισπόρεν Πέτρος, εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, ο Μητροπολίτης Ελενουπόλεως Ιωακείμ, ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Γέλισοφ κ.ά.

Παρέστησαν στην Ευχαριστιακή Σύναξη ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ισραήλ Α. Βίκτοροφ, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στο Ισραήλ Ε. Βορομπιόφ, ο επικεφαλής της αποστολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κράτος της Παλαιστίνης Γ. Μπουατσίντζε, άλλοι επίσημοι, καθώς και πολυπληθείς ομάδες ρωσοφώνων προσκυνητών από την Ιερουσαλήμ, τη Ρωσία και τη Μολδαβία.

Η ομιλία

Ο Μακαριώτατος απευθύνθηκε στον επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής και το εκκλησίασμα, επισημαίνοντας: «Ἡ ἐπιλάμψασα σήμερον χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ φερωνύμῳ τούτῳ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν Πεντηκοστήν, τήν ἐπιδημίαν δηλονότι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συμμετέχοντες τῷ εὐχαριστιακῷ θείῳ μυστηρίῳ τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

«Τήν ἑνότητα ταύτην τῆς πίστεως καί τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διατρανοῖ σήμερον ἡ συμμετοχή τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί Ρωσίας καί οὐχί μόνον ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ τῆς «μυστικῆς εὐλογίας», τῆς θείας δηλονότι εὐχαριστίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», τόνισε ο Μακαριώτατος.

«Οὐχ ἧττον ὅμως ἀγωνίαν καί λύπην προκαλεῖ εἰς ἡμᾶς ὡς μή ὤφελε, διαταραχθεῖσα τάξις καί ἑνότης ἐν τῷ σώματι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ανέφερε ο Πατριάρχης Θεόφιλος και συνέχισε, καί τοῦτο διότι, ὡς κηρύττει ὁ θεσπέσιος Παῦλος, “εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη”, (Α´ Κορ. 12, 26). Διό καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὡς μέλη ἐκ μέρους τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ “δόντος ἡμῖν τήν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς”, (Β´ Κορ. 5,18), καί οἵτινες “οὐ τό Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον καί ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον”, (Πρβλ. Α´ Κορ. 2,12), δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου καί ἀπαύστως μετά τοῦ ψαλμῳδοῦ λέγοντες: “Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου”, (Ψαλμ. 50,12) Ἀμήν. Ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί εἰρηνικά».

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία ΕΔΩ

Η αντιφώνηση

Αντιφωνώντας ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Γέλισοφ ανέφερε ειδικότερα: «Αυτή τη χαλεπή εποχή τα όμματα των ανθρώπων είναι στραμμένα προς την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, από όπου, όπως και στην αρχή της μας “μετά το Χριστόν” εποχής, ηχεί η είδηση περί της Αναστάσεως του Χριστού. Η Αγία Πόλη και η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της οποίας είσθε Προϊστάμενος, προσελκύουν τα όμματα όλων των κατοίκων της Γης, οι οποίοι ελπίζουν να βιώσουν το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού και να αναγεννηθούν στη νέα και αιώνια ζωή. Η προσευχή, που αναπέμπεται στους εδώ ναούς, οι κόποι Σας για να διαφυλάξετε την κληρονομία όλων των χριστιανών και εκείνων των ευλογημένων τόπων, οι οποίοι μαρτυρούν τον βίο και τα θαύματα του Ενσαρκωθέντος Υιού του Θεού, είναι ανεκτίμητο πνευματικό δώρο και προσφορά στη σύγχρονη ανθρωπότητα».

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων  και ο π. Αλέξανδρος Γέλισοφ αντάλλαξαν δώρα. Ο Μακαριώτατος ζήτησε να διαβιβασθούν στον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο οι θερμές του ευχές.

Η δεξίωση

Η πολυπληθής ομήγυρη της ιεραρχίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του ευαγούς κλήρου από διάφορες χώρες, πλήθος μοναζόντων των Αγίων Τόπων, προσκυνητές οι οποίοι κατέφθασαν για να συμμετάσχουν στην εορτή της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ με πομπή κατευθύνθηκαν από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στο ιστορικό κτήριο της Αποστολής, όπου παρατέθηκε επίσημη δεξίωση.

Ομιλώντας στη δεξίωση ο Μακαριώτατος κ.κ. Θεόφιλος απευθύνθηκε στους παρισταμένους και υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι “δεν πρέπει ποτέ να παύσουμε να επιδιώκουμε να πράττουμε τα πάντα για χάρη της ενότητας της Εκκλησίας και επ’ ωφελεία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει ουδεμία άλλη εκδοχή, παρά μόνον η αφοσίωση σ’ εκείνη την αποστολική έκκληση, η οποία διατυπώθηκε τρανώς την ημέρα της Πεντηκοστής αφορμώμενη από την οποία η Εκκλησία πορεύεται εμπρός στην πνευματική της διακονία”.

Ο Πατριάρχης ευχήθηκε ο Θεός να ευλογεί και να μας ενδυναμώνει όλους κατ’ αυτή τη μεγάλη εορτή, προκειμένου να «καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς επίτευξη εκείνης της ενότητας και ειρήνης, υπέρ των οποίων δεόμεθα σε αυτή και σε κάθε Θεία Λειτουργία».