Πανηγυρίζει ο ουρανός…

 Θαυματουργή Εικόνα Παναγίας «Το σημείο», Ρωσία

Πανηγυρίζει ο ουρανός

η πλάση όλη λάμπει,

το Βατοπαίδιο σήμερα,

γιορτάζει και φαντάζει.

Δέσποινα και Παντάνασσα

του όρους του Αγίου,

πατέρες συνεορτάζουνε

με Όσιους και Αγίους.

Εικόνα, Πάνσετττη Αγνή

Θρόνε Παραμυθίας

Πηγή και πόνου ίαση,

μάννα και βακτηρία.

Ελευθερίας σύμβολο

μα και καλού αγώνα,

πλάϊ μας συ, εθνοφρουρείς,

και μένεις εις τον αιώνα.

Και από το όρος τ΄ Άγιο

στην πλάση όλη εκπέμπει

φως εκ της Αγίας μορφής,

όστις προφταίνει παίρνει.

Αδύνατον να ιστορηθούν,

τα μεγαλεία, τα κάλλη

το ξέρουν όσοι πρόλαβαν

να μπούνε στην αγκάλη.

Χαίρει και αγάλλει η Μονή

Μάνδρα Βατοπαιδίου,

που θρόνο έκτισε η Κυρά

στη μέση του πεδίου.

Ο θρόνος λάμπει και κρατεί

της Άνασσας, το κάλλος

κι΄ η Δέσποινα διώχνει μακριά

κάθε καρδιάς το άλγος.

Ω Δέσποινα Μανούλα μου

σήμερα που γιορτάζεις

τον Γέροντά μας Ιωσήφ

στο πλάι σου να βάζεις!

Είχε για εσένα έρωτα

στο νουν και στη καρδία,

και όταν έκραζε .έκλαιγε

Παντάνασσα , Κυρία

Μνάσων, ο αρχαίος μαθητής